www.blagotvorendom.com

www.blagotvorendom.com +359 88 500 0492 info@blagotvorendom.com

Меню

Какво е ЧИ?

Какво е ЧИ

Тази дума има много значения. ЧИ е жизнената сила в сърцевината на всички неща. Това е, което описваме като природни сили, въздуха, който вдишаме, същевременно е магнитното поле, космическата радиация и слънчевата светлина. ЧИ е нашия дух, ЧИ е късметът ни. ЧИ пронизва всичко. ЧИ е тази всеобща сила управляваща здравето, богатството и щастието ни. Фън Шуй търси благоприятните аспекти на ЧИ, за да подобри благополуЧИето ни.

Просто казано ЧИ е квинтесенция, душа, субстанция на всичко. Тя вдъхва живот на всичко, пронизва всичко, обединява всичко, тя е същността на небесната, земната и човешката реалност. Едновременно физична и метафизична , ЧИ е фундаментална, витална, подхранваща сила, която тласка живота напред. Тя е информационно поле, което свързва всичко и всички.

ЧИ се движи и е в непрекъснат процес на промяна. ЧИ се натрупва, разпръсва, разширява и уплътнява. Тя се движи бързо, бавно, навътре, навън, нагоре и надолу. Тя тече по прави, остро завиващи и криволичещи пътища. Тя язди вятъра (фън) и се носи по водата (шуй). Нищо и никой не може да избяга от влиянието на ЧИ.

  • Японците я наричат: Ки
  • Индийците я наричат: Прана
  • Гърците я наричат: Пневма
  • Египтяните са я наричали: Анх

  • Еврейското й име е: Руах
  • Хавайците я наричат: Тан
  • За аборигените в Австралия е: Арункилта
  • За ирокезите е: Оренда

Каквото и да е името й, откриването, контролирането и насочването на тази невидима жизнена сила за подобряване на нашето благополуЧИе е смисълът на съществуването на Фън Шуй

Трите сили на ЧИ

Три са първичните сили на ЧИ, които изграждат всичко съществуващо. Те са равностойни и еднакво важни.

Небесна ЧИ

www.blagotvorendom.com

Това е първата сила на природата, идваща от Слънцето, Луната, звездите и планетите, свързана със съдбата и късмета.


Земна ЧИ

www.blagotvorendom.com

Силите на планините, реките, пустините, долините и равнините, както и земното магнитно поле притежават ЧИ, която влияе на физическото ни здраве, темперамент и благополуЧИе.


Човешка ЧИ

www.blagotvorendom.com

Времето на раждане на един човек, както и неговите мисли, чувства и най-вече действия спрямо останалите хора формират нашата човешка ЧИ

Целта на Фън Шуй е постигането на хармония на съответния човек със заобикалящата го среда, като се създаде най-подходящото място т.е пространство за обитаване и работа, така че да се привлече просперитета, хармоничните отношения и доброто здраве.

Оставете се на хармонията и благоденствието идващи от балансираната ЧИ!

Галерия

by: nickisix.com