www.blagotvorendom.com

www.blagotvorendom.com +359 88 500 0492 info@blagotvorendom.com

Меню

Основни принципи на Фън Шуй

Три са фундаменталните принципи на развитието във вселената според древните китайци: Ин и Ян, Петте Първоелемента и Осемте Триграми

Ин и Ян

www.blagotvorendom.com

са двата принципа в основата на всичко. Ин е пасивното, тъмно, студено, влажно женско начало, а Ян е активното, светло, горещо, сухо, мъжко начало. Във Фън Шуй концепцията за Ин и Ян е основополагаща. Ако Ин и Ян не са в равновесие във нашата заобикаляща ни среда, това може да приЧИни редица нежелани емоционални и физически неразположения.


Принципът на петте елемента

www.blagotvorendom.com

е гръбнакът на Фън Шуй. Огъня, Земята, Метала, Водата и Дървото са различните аспекти или проявления на ЧИ, които съставляват всичко около нас както и ние самите сме съставени от тях. Фън Шуй представлява науката и изкуството, които ни помагат да хармонизираме тези елементи или проявления около нас и така да хармонизираме самите себе си, а от там и да подобрим нашето здраве, нашите връзки с останалите и нашето благосъстояние.


Осемте триграми

www.blagotvorendom.com

са родени от взаимодействието на ин (женското начало) и ян (мъжкото начало). Протичането на ЧИ през циклите на ин и ян, движението, трансформациите и развитието на енергията формирали принципите на осемте триграми. Целостта на природата се представя като мрежа от взаимосвързани и взаимозависими условия. Тези условия или пътища на движение са свързани в модел, представящ всички възможни природни и човешки ситуации. Този модел е наречен принцип на осемте триграми.

Дайте ни възможност да използваме тези знания във ваша полза!

Научете още

Помощ при избор на дом

Една от най важните части на Фън Шуй е анализа на екстериора на дома т.е външната среда , като природни и създадени от човека форми и как те влияят на енергията ЧИ, а от там и на нас хората.

виж още

Как да хармонизирам дома си?

Използвайки хилядолетните знания на Фън Шуй ние ще изработим индивидуален и конкретен проект, който ще ви помогне да балансирате и хармонизирате енергията във вашия дом или офис и с това вие ще привлечете благоденствието, здравето и щастливите взаимоотношения за вас и вашето семейство.

виж още

Енергийно пречистване на дома

Всичко, което се случва в една сграда или помещение се разпространява като енергия на вълни, подобно на хвърлен в езеро камък и се записва по стените, пода, тавана, мебелите, предметите, растенията, животните и хората, обитаващи мястото.

виж още

by: nickisix.com